Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


དོན་དམ་བདེན་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
021x1024.jpg

དོན་དམ་བདེན་པ (Wyl. don dam bden pa) n. Pron.: döndam denpa

  • absolute truth
  • དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ། (མདོ་སྡེ་པའི་བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་གཞག)

Further Information

Source

RigpaWiki:དོན་དམ་བདེན་པ་