Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
435.jpg

མ་གྲུབ་པའི་རྟགས (Wyl. ma grub pa'i rtags) Pron.: madrubpé tak

  • ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས།

Source

RigpaWiki:མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་