Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


རྟོག་མེད་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Vaishravana45e.jpg

རྟོག་མེད (Wyl. rtog med) n. Pron.: tokmé

  • Non-conceptuality
  • non-conceptual
  • སྒྲ་དོན་འདྲེས་རུང་མ་ཡིན་པའི་བློ།

Further Information

Source

RigpaWiki:རྟོག་མེད་