Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཚད་མ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Ana1-250.jpg

རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཚད་མ (Wyl. rnam grangs ma yin pa'i don dam dpyod pa'i tshad ma) Pron.: namdrang mayinpé döndam chöpé tsema

  • རང་གི་གཞལ་བྱ་མཐའ་བཞི་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པའི་རང་སྟོབས་ཀྱི་མི་སླུ་བའི་རིག་པ།

Source

RigpaWiki:རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཚད་མ་