Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Klong chen snying thig)
Jump to navigation Jump to search
Eye.png

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག (Wyl. klong chen snying thig) n. Pron.: longchen nyingtik

Further Information


Source

RigpaWiki:ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་